Skip links

hm. Martyna Kowacka

Kandydatka na funkcję Naczelniczki ZHP

Jestem harcmistrzynią z Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Chorągwi Śląskiej ZHP. Pełniłam funkcje na każdym poziomie naszej organizacji: byłam przyboczną w drużynie harcerskiej, dwukrotnie drużynową gromady zuchowej, członkinią zespołów na poziomie hufca, komendantką hufca, członkinią zespołów na poziomie chorągwi (w Chorągwi Krakowskiej ZHP), członkinią i szefową stałych i projektowych zespołów Głównej Kwatery ZHP. W latach 2017-2021 byłam rzeczniczką prasową ZHP, a w latach 2018-2021 kierowniczką Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP. Wielokrotnie prowadziłam kursy i szkolenia – zarówno kursy przewodnikowskie i podharcmistrzowskie, jak i specjalistyczne szkolenia z zakresu komunikacji i promocji.

Angażuję się również we współpracę zagraniczną. Byłam członkinią Zespołu Projektu „Jamboree 2023”, szefową jednego z departamentów podczas przygotowań Europejskiego Jamboree Skautowego 2020, koordynowałam przygotowania kandydatury ZHP do organizacji 26. Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku, które decyzją Światowej Konferencji WOSM odbędzie się w Polsce. Byłam członkinią delegacji ZHP na Światową Konferencję WOSM oraz Światową Konferencję WAGGGS w 2021 roku.

Z czego jestem najbardziej dumna? Z tego, jak zgranym zespołem był Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP i jak prężnie działał. Bardzo dużo wkładałam czasu i wysiłku w budowanie zespołu i w rozwijanie jego członków. To był świetny przykład, że to się opłaca. Poukładaliśmy to, co jeszcze nie było poukładane, znaleźliśmy czas, aby się zatrzymać na chwilę i popatrzeć na nasze działania – część z nich zostawić, część zmienić. Szukając odpowiedzi na liczne pytania, przeprowadziliśmy również ze współpracy z HIB badanie rodziców — żeby opierać nasze działania na faktach, a nie domysłach. Jestem też bardzo dumna ze zorganizowania Gali Dnia Myśli Braterskiej 2021 – mimo pandemii udało nam się zorganizować koncert symfoniczny, podczas którego dobrze znane piosenki harcerskie wybrzmiały w nowych aranżacjach. No i nie mogę zapomnieć o moim ostatnim większym projekcie, czyli przygotowywaniu kandydatury ZHP do organizacji Jamboree w 2027 roku.

W harcerstwie nauczyłam się, że nie ma rzeczy niemożliwych, szczególnie gdy ma się wokół siebie zespół, który działa razem. Dla mnie byli, są i będą najważniejsi ludzie – bo to oni tworzą nasz związek. Harcerstwo jest dla mnie ruchem, w którego centrum są dzieci i młodzież – to na ich rzecz, my, instruktorzy, pełnimy służbę, tworząc organizację umożliwiającą im wszechstronny rozwój i zdobywanie sprawności na całe życie.

Obecnie pracuję w fundacji, która organizuje praktyczną, ogólnopolską Olimpiadę Zwolnieni z Teorii, w ramach której uczniowie sami organizują projekty społeczne. Lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu i podejmować się coraz to nowych wyzwań. W wolnych chwilach uwielbiam spotykać się ze znajomymi, jeździć nad morze i chodzić na spacery – od kilku miesięcy towarzyszy mi w tym Salma, moja schroniskowa kompanka życia codziennego.

null