Skip links

hm. Piotr Jaworski

Kandydat na funkcję członka Głównej Kwatery ZHP ds. organizacyjnych

Jestem harcmistrzem z Hufca ZHP Radomsko Chorągwi Łódzkiej ZHP. Od 16 lat aktywnie działałam na rzecz środowiska radomszczańskiego, pełniąc funkcje drużynowego wędrowniczego, komendanta szczepu czy zastępcy komendanta hufca. Ostatnie 6 lat z powodzeniem i dumą pełniłem funkcję komendanta Hufca ZHP Radomsko – jednego z największych, ale i najprężniej działających hufców w Chorągwi Łódzkiej ZHP. Prowadzenie go dawało mi niesamowite spełnienie, ale było również wyzwaniem ze względu na mnogość podejmowanych działań, również na skalę ogólnopolską. Jesteśmy organizatorami Festiwalu OPAL oraz turnieju piłkarskiego HarCup. Jako komendant hufca byłem zaangażowany także w realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Ściśle współpracowałem z partnerami, ale i zarządzałem naszym majątkiem m.in. bazą harcerską. Dzięki dobrej współpracy z samorządem w 2020 roku świętowaliśmy Rok Harcerstwa w Radomsku, a w 2021 roku otwarcie ronda im. Związku Harcerstwa Polskiego. Na poziomie chorągwi działam w zespole ds. wsparcia hufców. W 2019 roku wraz z moją komendą zorganizowałem Święto Chorągwi Łódzkiej w Radomsku, w którym wzięło udział 2500 osób.

Najważniejszym aspektem mojej harcerskiej pracy jest odpowiedzialne zarządzanie majątkiem i optymalne wykorzystywanie potencjału baz i ośrodków ZHP. W harcerstwie nauczyłem się zaradności, umiejętności planowania i przewidywania oraz strategicznego myślenia. Budowanie wspólnoty instruktorskiej i poczucia wspólnego celu uważam za ważny element naszej codzienności. Śmiało mogę powiedzieć, że harcerstwo jest dla mnie drugą rodziną.

Jestem miłośnikiem piłki nożnej, pieszych wycieczek górskich i długich spacerów z moim psem Sawą.

null