Skip links

hm. Dominika Brożek

Kandydatka na funkcję członkini Głównej Kwatery ZHP ds. kształcenia

Jestem instruktorką z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Niegdyś pełniłam funkcję drużynowej żeńskiej drużyny harcerek. Od 2005 roku swoją służbę w ZHP związałam z kształceniem, będąc najpierw członkinią Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej, potem zastępczynią szefa ChZKK, aby następnie stanąć na czele tego zespołu. Podczas sprawowania tej funkcji doprowadziłam do przekształcenia zespołu w Szkołę Instruktorską „Quercus”, której jestem aktualną komendantką. Każdego roku prowadzę wraz z instruktorkami i instruktorami szkoły akcje szkoleniowe. W ich ramach odbywają się kursy instruktorskie, przygotowujące do funkcji w zespołach hufcowych, warsztaty tematyczne i konferencje harcmistrzowskie. Wyspecjalizowałam się w prowadzeniu kursów przewodnikowskich dla osób dorosłych, wdrażając je na terenie chorągwi. Jestem trenerką kursów podharcmistrzowskich Wood Badge i członkinią zespołu Wood Badge przy CSI, wraz z którym przeprowadziłam kurs harcmistrzowski Wood Badge. Jestem też trenerką wszystkich modułów programu Lider+. Angażuję się w prace zespołu centralnego wdrażającego program WAGGGS „Free being me” (w Polsce „Dobrze być Sobą”). Największy kształceniowy sukces mój i mojego zespołu? To 17 na 21 hufców w chorągwi, które mają swoje hufcowe lub międzyhufcowe zespoły kadry kształcącej.

W ZHP nauczyłam się, jak możemy swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w harcerstwie wykorzystać poza nim, np. w pracy zawodowej i jaką wartością dodaną jest, gdy do naszej harcerskiej służby dodamy swoje kompetencje zdobyte poza organizacją. Najważniejsza w harcerstwie jest dla mnie wzajemność oddziaływań. To poszerza horyzonty, uczy pokory i elastyczności. Harcerstwo jest dla mnie miejscem, w którym się wychowałam od wczesnego dzieciństwa.

Zawodowo pracuję w szkole z oddziałami integracyjnymi z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych i prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych w tej tematyce na uczelniach wyższych. Prywatnie uwielbiam aktywność sportową, a moją pasją jest wspinaczka, choć ostatnio mój czas wolny poświęcam realizowaniu się w roli matki małego synka.

null